ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΙΤΣΑ


Η νεαρή, την περίοδο του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, Λίτσα Αναγνώστου, αλληλογραφούσε με τον ξάδελφό της Γιώργο Ευαγγ. Αναγνώστου όσο αυτός βρισκόταν στο μέτωπο για να τον εμψυχώνει
[Αποστολέας: Δημήτριος Γ. Μπούκης].