ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Ο Β.Ι. Αναστασάκης, από τον Στόλο Αρκαδίας, πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο ως ανθυπολοχαγός στο ΣΕΜ Πεζικού και τραυματίστηκε. Τιμήθηκε με αριστεία ανδρείας και μετάλλια
[Αποστολέας: Μαρία Στεφανίδου-Λουτσίδου].