ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Ο Αθ. Αργυρόπουλος πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο
[Αποστολέας: Χρήστος Αργυρόπουλος].