ΔΕΔΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Ο Απ. Δεδέκας πολέμησε ως έφεδρος αξιωματικός στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Απόστολος Μανγκιριάδης].