ΕΣΚΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Ο Π. Εσκιάδης πολέμησε έως τον Ιανουάριο του 1941 στο αλβανικό μέτωπο, στο 50ό Σύνταγμα Πεζικού. Εν συνεχεία μεταφέρθηκε, λόγω κρυοπαγημάτων, στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Κηφισιάς. Εκεί παρέμεινε έναν μήνα και κατόπιν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη
[Αποστολέας: Ιωάννα-Γεωργία Εσκιάδη].