ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ο Νικόλαος Φραγκούλης πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Ευαγγελία Φυτρολάκη].