ΓΡΑΤΣΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ


Ο Κ. Γρατσανίτης, που γεννήθηκε στα Ιωάννινα, πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο
[Αποστολέας: Ιωάννης Γρατσανίτης].