ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Ο Γ. Καμαράδος πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και υπηρέτησε στο Φρουραρχείο Αθηνών κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Χορήγησε εικονικές ταυτότητες του ελληνικού στρατού σε Βρετανούς, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαφυγή τους στη Μέση Ανατολή
[Αποστολέας: Δ. Καμαράδος].