ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Ο Ι. Καραβίας, ταγματάρχης και μετέπειτα στρατηγός, πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και αντικατέστησε τον συνταγματάρχη Δαβάκη μετά τον τραυματισμό του τελευταίου στην Πίνδο
[Αποστολέας: Αλεξάνδρα Καραβία-Λαμπαδαρίδου].