ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


Ο Αντ. Κάρτας γεννήθηκε το 1909 και πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο με το 68ο Σύνταγμα Πεζικού
[Αποστολέας: Τάσος Αντ. Κάρτας].