ΚΑΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


Ο Μιχ. Καρζής υπηρέτησε στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Δημήτριος Μιχαήλ Καρζής].