ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Ο Εμμ. Κόρακας πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Υπηρέτησε στο 81ο Τάγμα Πεζικού, το οποίο έδρασε μεταξύ των οχυρών Ρούπελ και Καρατάς
[Αποστολέας: Χαράλαμπος Κόρακας].