ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ο Ν. Λαμπάκης κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο εργαζόταν στην Αγροτική Τράπεζα Μεσολογγίου,
ως επόπτης Γεωργικών Συνεταιρισμών
[Αποστολέας: Ιωάννης-Νικόλαος Λαμπάκης / Αρχείο Οικογένειας Λαμπάκη].