ΛΑΒΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Ο Γ. Λάβδας, πρωτότοκος γιος του Ιωάννου και της Ανδριάνας Λάβδα, καταγόταν από τον Πιτροφό της Άνδρου. Όταν άρχισε η ελληνική αντεπίθεση και η προέλαση στην Αλβανία ήταν υποστράτηγος και επικεφαλής της ΙΙ Μεραρχίας, η οποία αποτελούσε τμήμα του Α΄ Σώματος Στρατού (διοικητής ο αντιστράτηγος Π. Δεμέστιχας), μαζί με τις ΙΙΙ, ΙV και VΙΙΙ Μεραρχίες Πεζικού και τη Μεραρχία Ιππικού υπό τον υποστράτηγο Γ. Στανωτά
[Αποστολέας: Λαυρεντία Φέρτη].