ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


Ο Ευ. Λώλης έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο μέσα από τις γραμμές της VIII Μεραρχίας
[Αποστολέας: Δημήτριος Ε. Λώλης].