ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ Κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ


Ο Ευστρ. Κ. Λουτσίδης, πρόσφυγας από την Τρίγλια της Βιθυνίας, πολέμησε ως έφεδρος ιατρός στο αλβανικό μέτωπο
[Αποστολέας: Μαρία Στεφανίδου].