ΛΟΥΤΣΙΔΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Ο Γ. Λουτσίδης, πρόσφυγας από την Τρίγλια της Βιθυνίας, πολέμησε ως έφεδρος λοχίας στο αλβανικό μέτωπο
[Aποστολέας: Μαρία Στεφανίδου].