ΜΙΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Ο αντισυνταγματάρχης Δ. Μισύρης διετέλεσε υποδιοικητής του Αποσπάσματος Πίνδου, υπό τον συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη. Το απόσπασμα αυτό αναχαίτισε την πορεία της ΙΙΙ Μεραρχίας Αλπινιστών «Τζούλια», την πρώτη μέρα του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, από το Επταχώρι Πίνδου προς την ελληνική ενδοχώρα
[Αποστολέας: Δημήτρης Μισύρης, Ιωάννα Λουλάκη].