ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΜΑΚΗΣ


Λιθογραφημένα έγχρωμα εξώφυλλα της ιταλικής εφημερίδας La Domenica Del Corrierre τις τρεις Κυριακές που ακολούθησαν την ιταλική επίθεση στην Ελλάδα
[Αποστολέας: Μάκης Μπετίνης].