ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ


Ο Ν. Μπομπότης έλαβε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Εμμανουήλ Ν. Μπομπότης].