ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


Ο Ανδρ. Λ. Μπούρας πήρε μέρος στον πόλεμο του 1940-1941 ως χωροφύλακας του μηχανοκίνητου Τάγματος της Βασιλικής Χωροφυλακής
[Αποστολέας: Βασίλειος Α. Μπούρας].