ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ-ΔΙΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ


Η Μ. Παπαδάτου-Διγγελοπούλου, εθελόντρια νοσηλεύτρια του Ερυθρού Σταυρού, πρόσφερε τις υπηρεσίες της στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου
[Αποστολέας: Αθανασία Παπαδάτου].