ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


Ο Γρ. Παπαδόπουλος συμμετείχε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ως υποδεκανέας στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού, καθώς κατά την ημέρα κήρυξής του υπηρετούσε τη θητεία του στη μονάδα αυτή
[Αποστολέας: Γεώργιος Γρ. Παπαδόπουλος].