ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΝΩΣ-ΜΙΧΑΗΛ


Ο Μ.-Μ. Παπανικολάου, φαρμακοποιός από το Δασύλλιο Γρεβενών, είχε παρουσιαστεί το φθινόπωρο του 1940 για να υπηρετήσει τη θητεία του, και στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ήταν μέλος του 51ου Συντάγματος Πεζικού υπό τον Κωνσταντίνο Δαβάκη
[Αποστολέας: Εμμανουέλα Παπανικολάου].