ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ


Ο Ι. Παπασπύρου επιστρατεύθηκε το 1940, αποκρύπτοντας ότι ήταν μάγειρας, προκειμένου να σταλεί στο μέτωπο. Όμως, όταν αποκαλύφθηκε η επαγγελματική του ιδιότητα, στάλθηκε στο Γ1 Πεδινό Χειρουργείο, όπου ανέλαβε την κουζίνα μέχρι την υποχώρηση του ελληνικού στρατού
[Αποστολέας: Ντίνος Παπασπύρου].