ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Ο Κ. Γ. Παπαθανασίου καταγόταν από την Οιχαλία Μεσσηνίας και πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ως έφεδρος λοχαγός του Πεδινού Πυροβολικού
[Αποστολέας: Βασίλειος Κ. Παπαθανασίου].