ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


Ο Απ. Παπάζογλου, από την Καστοριά, υπηρέτησε στο 32ο Σύνταγμα Πεζικού και έπεσε στο πεδίο της μάχης, στο αλβανικό μέτωπο, στις 20 Δεκεμβρίου 1940
[Αποστολέας: Ναούμ Παπάζογλου].