ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ


Ο Β. Παπούλιας, από το Ψάρι Τρικολώνων Γορτυνίας, πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ως πυροβολητής
[Αποστολέας: Φιλοποίμην Παπούλιας].