ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ


Ο Στ. Παπουτσέλλης, από την Αγιάσο Λέσβου, υπηρέτησε κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ως δεκανέας Πεζικού και τραυματιοφορέας. Είχε επιστρατευθεί πριν από την κήρυξη του πολέμου και προωθήθηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου με το σύνταγμά του
[Αποστολέας: Ευστράτιος Παπουτσέλλης].