ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Ο Γ. Παρασκευόπουλος πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Χρήστος Παρασκευόπουλος].