ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


Ο Στ. Πατρίκιος πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα ανέπτυξε αντιστασιακή δράση
[Αποστολέας: Ζαχαρίας Πατρίκιος].