ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Ο Χρ. Παυλόπουλος ήταν ταγματάρχης κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, διοικητής του 2ου Τάγματος Πεζικού, του 34ου Συντάγματος (δ/τής Αλέξανδρος Τσιγγούνης, συνταγματάρχης Πεζικού), ΙΙ Απόσπασμα Κατσώτα, XI Μεραρχία, Γ΄ Σώμα Στρατού
[Αποστολέας: Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος].