ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ


Ο Δημ. Πολίτης υπηρέτησε, κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, ως έφεδρος ανθυπολοχαγός, διοικητής του 2ου Λόχου Πολυβόλων του 30ού Τάγματος Πεζικού
[Αποστολέας: Φόνη Ρεπούλη].