ΠΡΙΦΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Ο Ι. Πρίφτης συμμετείχε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ως ακροβολιστής στο 34ο Σύνταγμα Πεζικού της V Μεραρχίας
[Αποστολέας: Κωνσταντίνος Ι. Πρίφτης].