ΡΙΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Ο Χρ. Ρίζος υπηρέτησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο ως υπασπιστής Φρουραρχείου Πρεβέζης
[Αποστολέας: Λάμπρος Ρίζος].