ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ


Ο Γερ. Ρουχωτάς, από την Κεφαλονιά, αποφοίτησε από τη Σχολή Ευελπίδων το 1932. Στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο υπηρέτησε ως διοικητής λόχου Μηχανικού
[Αποστολέας: Στέλιος Γ. Ρουχωτάς].