ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ


Ο Ξεν. Σωτηρχόπουλος στρατεύθηκε στις 29/10/1940 και υπηρέτησε στην πρώτη γραμμή του μετώπου ως γραφέας λόχου. Επέστρεψε στις 9/5/1941
[Αποστολέας: Βασίλειος Σωτηρχόπουλος].