ΣΟΥΦΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ


Ο δικηγόρος Χ. Σούφρας, από την Άμφισσα, πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Φανή Σούφρα-Δαούτη].