ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Ο Γ. Σουλάκος, από τα Χανιά, πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο
[Αποστολέας: Αλέξανδρος Λέκκας].