ΣΠΑΝΔΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ο δεκανέας Ν. Σπανδάγος πολέμησε στο αλβανικό μέτωπο
[Αποστολέας: Βασίλειος Ν. Σπανδάγος].