ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ


Ο υπολοχαγός Γ. Σπυρόπουλος πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Δημήτρης Μακρίδης].