ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ


Ο Ελ. Στεφανίδης του Βασιλείου, πρόσφυγας από την Αδριανούπολη της Ανατολικής Θράκης, πολέμησε την περίοδο 1940-41, κατά την οποία υπηρετούσε στο Οχυρό Λίσσε, αμυντικό συγκρότημα-κλειδί της Γραμμής Μεταξά, στο Κάτω Νευροκόπι
[Αποστολέας: Μαρία Στεφανίδου].