ΘΡΟΥΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ


Ο Λ. Θρουμουλόπουλος υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Παυλίνα Θρουμουλοπούλου].