ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΦΩΤΗΣ


Ο Φ. Τσάκωνας υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Μάνος Φ. Τσάκωνας].