ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Ο Ι. Τσαπάρας πολέμησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός στoν Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Ήταν προωθημένος παρατηρητής και προσανατολιστής του Ορειβατικού Πυροβολικού
[Αποστολέας: Πέτρος Τσαπάρας, συγγραφέας (με το ψευδώνυμο Πέτρος Αρτάνης) του βιβλίου Ελευθερία, το οποίο στηρίχτηκε στο ανέκδοτο φωτογραφικό αρχείο του πατέρα του Ι. Τσαπάρα].