ΤΣΟΤΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Ο Ι. Τσοτρούδης γεννήθηκε το 1905 στο Πορτιανού Λήμνου. Ήταν επιλοχίας του 22ου Συντάγματος Πεζικού και σκοτώθηκε στο Καλυβάτσι (δυτικό Πόγραδετς), στις 7 Απριλίου 1941
[Αποστολέας: Αριστείδης Ι. Τσοτρούδης].

[…] Η άριστη οργάνωση του στρατεύματος από τον Μεταξά και στους τρεις κλάδους, εξαιτίας του διαφαινομένου κινδύνου, κάλυπτε όλη την επικράτεια. Στη Λήμνο έγινε προετοιμασία επιστράτευσης μετά την αποστολή εγγράφου του ΓΕΣ, υπογεγραμμένου από τον αρχηγό του, Αλέξανδρο Παπάγο, με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1937. Αναφέρεται στη συγκρότηση τάγματος Πεζικού 1.000 ανδρών κατά την επικείμενη επιστράτευση. Απευθύνεται στο Δ’ Σώμα Στρατού και τη ΧΙΙΙ Μεραρχία Αρχιπελάγους. Έτσι, το Τάγμα Λήμνου (Μούδρου) ήταν ενσωματωμένο στο 22ο Σύνταγμα Πεζικού (Μυτιλήνης) της ΧΙΙΙ Μεραρχία Αρχιπελάγους του Δ’ Σώματος Στρατού.
Οι επίστρατοι παρουσιάστηκαν στο Μούδρο, όπου συνεστήθη το 1/22 Τάγμα (1ο Τάγμα του 22ου Συντάγματος Πεζικού), υπό τον ταγματάρχη Πεζικού Νικόλαο Πέμπα.
Κέντρα επιστράτευσης στη Λήμνο ήταν η Ναυτική Βάση του Μούδρου υπό τον έφεδρο εκ μονίμων υποναύαρχο Κωνσταντίνο Οικονόμου, ο Λόχος Αεραμύνης υπό τον Λοχαγό Χαράλαμπο Παπαβασιλείου και το Φρουραρχείο υπό τον φρούραρχο συνταγματάρχη Γεώργιο Πατεράκη.
Το 1/22 Τάγμα Λήμνου, με το επιταχθέν πλοίο «Κορινθία», αναχώρησε το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου για Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε σιδηροδρομικώς εις Χαρμάνκιοϊ και από εκεί στο Αμύνταιο, όπου ενώθηκε με το 22ο Σύνταγμα Πεζικού της ΧΙΙΙ Μεραρχίας Αρχιπελάγους.
Κατευθύνθηκαν στη Βίγλιστα-Μοράβα εντός της Βορείου Ηπείρου. Από εκεί στο χωριό Κοτσίστα, όπου αντικατέστησαν τον οπλισμό τους με καινούργιο. Μετά από πορεία ημερών έφθασαν στο χωριό Ποτ-Γόρια του Μόροβα, όπου έδωσαν την πρώτη μάχη με τους Ιταλούς.
Από τις 25 Νοεμβρίου 1940 έδωσαν σειρά μαχών σε περιοχές δυτικά του Πόγραδετς, θέση «Μνήμα της γριάς», όρος Κάμια, υψόμετρο 1.523 μετρα. Στις 6 Δεκεμβρίου το 1/22 Τάγμα Λήμνου διετάχθη να επιστρέψει στην Κορυτσά.
Δεύτερη επιστράτευση στη Λήμνο έγινε στις 6 Δεκεμβρίου 1940. Στρατεύθηκαν 2.500 άνδρες στο Μούδρο και με το ίδιο πλοίο, το «Κορινθία», μαζί με τα επιταχθέντα άλογα και μουλάρια στα ανπάρια, καθώς και το λεωφορείο «Άτλας», ιδιοκτησίας Κρικελαΐδη και Μπλιά, έφυγαν νύχτα για Θεσσαλονίκη. Ντύθηκαν στο Γ’ Σώμα Στρατού και με τον οπλισμό τους σιδηροδρομικώς έφθασαν στη Φλώρινα. Από εκεί οδικώς έφθασαν στην Κρυσταλλοπηγή και εν συνεχεία στην Κορυτσά, όπου συναντήθηκαν με το Τάγμα Λήμνου.
Το 22ο Σύνταγμα Πεζικού της ΧΙΙΙ Μεραρχίας Αρχιπελάγους, μετά από σειρά μαχών, κατά μήκος τη κοιλάδας του ποταμού Μοράβα και δυτικώς του Μπόγραδετς, στη θέση «Μνήμα της γριάς», διετάχθη να επιστρέψει στην Κορυτσά, να αναλάβει τη φρουρά της πόλης και να παραμείνει για 20ήμερον ανάπαυση. Εκεί οι νέοι Λήμνιοι επίστρατοι συμπλήρωσαν τα κενά και ενίσχυσαν το 22ο Σύνταγμα Πεζικού. Οι υπόλοιποι ενίσχυσαν την 9η Μεραρχία Κοζάνης (μέραρχος Ζυγούρης).
Την 26η Δεκεμβρίου, η ΧΙΙΙ Μεραρχία Αρχιπελάγους διετάχθη να σπεύσει στο Μέτωπο δυτικά του Μπόγραδετς (όρος Κάμια) και να αντικαταστήσει τη Μεραρχία Κρητών. Έφθασαν νοτιοδυτικά του Μπόγραδετς στη θέση «Μνήμα της γριάς», υψόμετρο 1523 μέτρα, όπου εκ μέρους του εχθρού εμάχοντο οι Μεραρχίες Τζούλια και Κενταύρων, υπό συνθήκες πολικού χειμώνα.
Την 6η και 7η Απριλίου, το 22ο Τάγμα Μυτιλήνης και το ανεξάρτητο Τάγμα Λήμνου 1/22 έλαβαν μέρος στη μεγάλη μάχη του Μπόγραδετς. […]

[Αποσπάσματα από το βιβλίο του Αριστείδη Ι. Τσοτρούδη,
Η γερμανική κατοχή της Λήμνου 1941-1944, Λήμνος 2011]