ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Ο Αλ. Ν. Βερνίκος συμμετείχε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο με τον βαθμό του λοχία Πεζικού
[Αποστολέας: Νικόλας Α. Βερνίκος].