ΖΕΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Ο Δ. Ι. Ζέπος πολέμησε ως υπίλαρχος στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο
[Αποστολέας: Δημήτριος Ζέπος].